Is er een diagnose gesteld door een arts, revalidatiecentrum of multidisciplinair team?

Over ons

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met eenĀ beperking of een vermoeden van (doven en slechthorenden, autismespectrumstoornissen, spraaktaalontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden).